Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชานชนในการขอรับบริการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 สอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอบรมสมโภชน์ น้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าเพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2563 จากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปประดิษฐานบนรถบุษบก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำสงฆ์พระราชทาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล อดีตเจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล อดีตเจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดหนองดู่
ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ศูนย์ประสานงานข้อมูล


สถานะการ COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์ พศ.โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน