Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าว พศ.จ.ลำพูน

ข่าวสำนักพุทธ

พิธีมอบผ้าไตร พิธีบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน 
ร่วมกับจังหวัดลำพูน    จัดพิธีมอบผ้าไตรบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 
จำนวน  121  รูป    ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     บรมนาถบพิตร     
ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของจังหวัดลำพูน   โดยมีพระเทพ-
รัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานสงฆ์       นายอรรษิษฐ์
สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้า
ส่วนราชการ       ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร   จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผมนาค บวชถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนามบพิตร  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจำนวน 121 คน   โดยมีหัวหน้าราชการและประชาชน
เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก      ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

คู่มือการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดคู่มือฯ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทฯ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทฯ

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดใบสมัครฯ

พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ฯ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 18.00 น. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เป็นประธานสงฆ์พิธีมหามงคลเจริพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  
ทั้งนี้ นายมนัส  อ่ำทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้ นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน   ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ไปดำเนินการด้านพิธีการและอำนวยการการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ข่าว พศ.


ข่าวจากโฆษก พศ.


โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน