Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ติดต่อฯ

ติดต่อฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์  :  053 - 511460
โทรสาร :  053 - 511460 - 1
E-mail : lpn.onab@gmail.com

*Facebook Fanpage*
>>> www.facebook.com/lumphun.onab <<<

ศูนย์ประสานงานข้อมูล


สถานะการ COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์ พศ.โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน