ประชาสัมพันธ์หนังสือ "เณรน้อยรับมือแผ่นดินไหว"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน ตอน สามเณรน้อยรับมือแผ่นดินไหว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือ สามเณรน้อยรับมือแผ่นดินไหว 1 |
คู่มือ สามเณรน้อยรับมือแผ่นดินไหว 2 |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,250