กิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสนั่น  ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นางสาวโชติกา  พละศักดิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ณ วัดสังฆาราม (ประตูลี้) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,250