การตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 ตุลาคม​ 2563 เวลา​ 09.00​ น.

นางอารีย์  พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงบประมาณ  นำโดยนางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าสักการะพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และเข้ากราบนมัสการพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และในเวลา 10.00 น. เข้าตรวจราชการและเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  และโรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรั้ว เพื่อรับทราบการบริหารจัดการศึกษา และปัญหาต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,191