พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย"

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคม และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึก ร่วมสร้างประโยชน์ในสังคมไทย ซึ่งการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จะมีการจัดมอบทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้รวมยอดผ้าป่า เป็นเงินสมทบทั้งสิ้น 3,810,940 บาท (สามล้านแปดแสนฟนี่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมี นายจิรายุ ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

***ขอขอบพระคุณ***
ภาพ/ข่าว - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,244