การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 7 (ภาคเช้า)

ในศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. (ภาคเช้า)

นางอารีย์ พันธ์ุจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระพรหมเสนาบดี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธี และ พระธรรมเสนาบดี ผู้รักษาการแทนรองเจ้าคณะภาค 7 พระราชวิสุทธิเวที ผู้รักษาการแทนรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พระเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,232