การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดศรีมูล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมฯ  ซึ่งก่อนการเปิดการประชุม โอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้มอบพัดยศเพื่อปรับให้ตรงกับตำแหน่งพระสังฆาธิการ มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล มอบตราตั้งประธานหน่วย อ.ป.ต. มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ในการนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ได้ถวายความเคารพแด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม ในฐานะเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

------------------------------------
ภาพ : คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
ข่าว : นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
-------------------------------------


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,211