พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,939