การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,919