โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศิริณา  สมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดลำพูน จำนวน 10 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,232