กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร

2.กิจกรรมภาคค่ำ พิธีเวียนเทียน

โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เป็นจำนวนมาก

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,529