ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)

          วันที่ 15 กันยายน 2565 นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมศากยวงค์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) เป็นประธาน ในการนี้ พระราชวิสุทธญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ได้จัดให้มีการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส เลขานุการทุกระดับ และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดทำบัญชีวัด การจัดการศาสนสมบัติวัด การออกโฉนดที่ดินวัด การขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างวัด โดยมีผู้อำนวยการ/ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมถวายความรู้ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,494