การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดวังสะแกง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมฯ  ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ได้จัดทำป้ายโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน"  ถวายแด่คณะสงฆ์ทุกอำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบให้แด่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ 

------------------------------------
ภาพ : คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน/สนง.พศจ.ลำพูน
ข่าว : นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
-------------------------------------


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,268