พศจ. ลำพูน ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ

          วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเถรานุเถระที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้เมตตาจัดชุดการแสดง ชื่อชุด คีตหริภุญชัย และสาวกระเหรี่ยงทอผ้า  ในนามจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแสดง ณ เวทีกลางในงานมหกรรม ครั้งนี้ และสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่  5 คน พร้อมรถตู้ จำนวน 1 คัน และค่าพาหนะ จำนวน 6,500 บาท เพื่อสนับสนุนในงานมหกรรมฯ ดังกล่าวด้วย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,758