พศจ. ลำพูน ร่วมประชุมสัมมนา”สำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในยุคปัจจุบันได้อย่างไร”

          วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.นางปูรณีนุช  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศิริณา  สมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา เข้าร่วมประชุมสัมมนา”สำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในยุคปัจจุบันได้อย่างไร” เป็นมุมมองของผู้แทนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,767