การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ในจังหวัด โดยมี พระครูวีรกิจสถาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร ผู้แทน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ทั้ง 10 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ลพ.เขต 1 สพป.ลพ.เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารพระสัทธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,203