บุคลากร พศจ.ลำพูน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

 

นางสาวศิริณา   สมนึก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายสนั่น ช่างปรุง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโชติกา พละศักดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอานัฎพงษ์  บุญภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพนิตพิชา   พิญญศักดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางวราวรรณ ชัยสมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,942