ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

 

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายสนั่น ช่างปรุง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโชติกา พละศักดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางวราวรรณ ชัยสมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,765