ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายจำเริญ   ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

 

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายสนั่น ช่างปรุง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโชติกา พละศักดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายอานัฎพงษ์  บุญภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนา
นางวราวรรณ ชัยสมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,657