พิธีสรงนำ้พระธาตุสุวรรณมงคลเจดีย์และน้ำสรงพระพุทธมงคลครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พศจ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันมาฆบูชา การชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กรณี การออกโฉนดที่ดินวัดดอยห้างบาตร (ร้าง) การส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ณ บ้านนายด้วง พงสปิน บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การอบรมเชิงปฏิบัติการ พระคิลานุปัฏฐาก และอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ จังหวัดลำพูน

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 256,918