พศจ. ร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พศจ. ลำพูน ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พศจ. ลำพูน ออกตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,884