การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายณัฏปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ทุกระดับ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีพระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ วัดสุพรรณรังษี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,188