พิธีมอบโล่รางวัล แก่ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เข้ารับโล่รางวัลในฐานะส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น ซึ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เป็นส่วนราชการที่ได้รับการประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๆ งบ FUNCTION ขนาดใหญ่ (L) งบประมาณ ตั้งแต่ 40,000,000 บาท ขึ้นไป โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถพัฒนาและยกระดับผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 

ขอขอบคุณข้อมูล
ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,207