การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) และด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 จัดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) และด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ปีการศึกษา 2563 เพื่ออบรมบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 336 รูป/คน สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรพิมลศีล รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายณัฏปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,207