พศจ. ลำพูน ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริณา  สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนายการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน สัญจร ระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ทุกระดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,943