การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ครั้งที่ พิเศษ 1/2564

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ครั้งที่ พิเศษ 1/2564 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเหตุในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ หอประชุมสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูนิวิฐวิริยคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทะวิทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการนี้ นายณัฐฏ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายกฤตพล ยิ้มแย้ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดลำพูน ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,696