พิธีทำบุญครบรอบมรณกาล 47 ปี และเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2567 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตรวจสอบสภาพป่าของที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลี้ การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดร้องธาร ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พิธีสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 256,949