บุคลากร พศจ.ลำพูน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน 

 

นางสาวหน่อแก้ว อุตโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

 

นายสนั่น ช่างปรุง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 นางสายสวาท ภาณุมนต์วาที 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโชติกา พละศักดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรนงค์ จงไกรจักร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณัฐพล วงค์อ้าย
 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายธนรัตน์ วิชัยรัตน์
 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางวราวรรณ ชัยสมทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,761