พิธี สืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้วบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น.

นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี สืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้วบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,696