พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

พศจ.ลำพูนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูนขึ้นโดยมีผู้ว่าราซการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นเลขานุการ ในการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาจากเอกสารผลงาน การสัมภาษณ์ และพิจารณาลงคะแนนลับเพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์ในแต่ละกลุ่ม ที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก และได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

สำหรับข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ มีจำนวน 3 ราย เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ พร้อมของที่ระลึก ประกอบด้วย 1. แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 2. นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และ 3. นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,809