พิธีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแม่สารป่าขาม ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดแม่สารป่าขาม

พศจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแม่สารป่าขาม ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแม่สารป่าขาม ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดแม่สารป่าขาม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียงยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคี จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดแม่สารป่าขาม ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗ มีเด็กและเยาวชน ผู้สนใจเข้ารับการบรรพชา จำนวน ๖๙ คน โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,809