พิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

🙏🙏🙏พศจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

🙏🙏🙏วันนี้ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่มนสังกัด เข้าร่วม พิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

🙏🙏🙏สำหรับ การจัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระอธิการอ่อนแก้ว ชัยยเสโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ในด้านสถานที่ ด้านการจัดการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรม รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,761