สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

🎉🎉🎉สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายสนั่น ช่างปรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

๑ เมษายน ๒๕๖๗ วันข้าราชการพลเรือน จากคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,761