ถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

                วันที่ 6 มกราคม 2565 นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แด่พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนทั้ง 2 รูป, และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, วัดบ้านตอง, และวัดแม่สารป่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,662