งานฉลองพระเปรียญ พระบัณฑิต และนักเรียนผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นเอก ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมงานฉลองพระเปรียญธรรม พระบัณฑิต ฯ ประจำปี 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีพระเปรียญ พระบัณฑิต และนักเรียนผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นเอก ประจำปี 2564 จำนวน 172 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,904