พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท งานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน ห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีศากยโคดม พระประธานภายในศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ทั้งนี้พระสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสรงน้ำ โดยวัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้จัดงานประเพณีดังกล่าว ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน มีการจัดจุดคัดกรอง พร้อมกับวัดไข้ จัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทตากผ้า เกิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอป่าซาง ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยจะจัดขึ้นในเดือน 8 ( เหนือ ) แรม 8 ค่ำ เป็นการถวายสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอป่าซาง และจังหวัดลำพูน เป็นการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่ สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,197