การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ   ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน สัญจร ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ทุกระดับ ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดร้องธาร ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,492