ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศิริณา  สมนึก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และนายอานัฎพงษ์  บุญภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีพระภิกษุ สามเณร ของจังหวัดลำพูน เข้าสอบจำนวน 3 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,939