ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม  2565 นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ลดมลพิษทางอากาศ p.m 2.5  ณ ห้องประชุมสนง.เกษตรฯชั้น1ศาลากลางจังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,941